Анализ на сайт

website_analisis_350.jpg

Анализът на уебсайта обхваща различни области:

    Технически одит на сайта и системата, на която е написан.
    Проверка на съдържанието
    Одит на авторитета на сайта и на домейна, сравнение с основните конкуренти в Google
    Достъпност на страниците на сайта от хора и роботи
    Индексация в търсачките

Изходната документация от проведения анализ  включва списък на проблемите, стъпки за тяхното разрешаване и писмени препоръки за бъдещи действия.