Villa Mare

Villa Mare

дигитален маркетинг

Цели

Създаване на сезонни кампании с цел стимулиране на резервациите, направени през сайта. Привличане на нови последователи в Instagram и Facebook. Възможност за по-широко дигитално представяне на бранда.

Резултат

Запитвания и резервации от страна на потребителите.
Нов единен и модерен облик на профила на бранда в социалните мрежи, който е съобразен с тенденциите.

Google Ads

Чрез рекламните кампании в Google, Villa Mare излиза като първи резултат при търсене на ключови думи, свързани с услугите на бранда. Визулните реклами с впечатляващи снимки и заглавия изпъкват в често посещаваните сайтовете и привличат нови потенциални клиенти.

Другите ни проекти с
villa mare

Дизайн на визитки

Date: